Wpisany przez Administrator piątek, 07 grudnia 2012 07:41

»

Drukuj

Nie drowa dug?, b? 9 sm?tana znw ?w Strzpczu p?d kaplc? dzejal s? wild kaszbscz spraw.
Do szk?, chtrna m miono Aleksandra Lab?d, zjachao s? raz? ze sw?jima szklnyma 180 piszcch XII Kaszbscz Diktando. Ldzy ba wielna. Wite jich w progach szk? dztczi, direktorka Ewa ??. wjt gmin Lni uksz Jabosczi, direktor Dodom? K?ltur Jn Trofim?wicz i jinszi ?rganizatorz. P? zapisanim wszsc bl rczony do gimnasticzny sale, chtrna na czas diktanda zamienia s? w galeri? k?sztu ? ?brz, baner, plakat, farwno i cepo. A w nrck? sno ?oon ndgrod. Wsztk? to je widzc na ?djimkach, chtrnych k?di robi wiele, b? bo co ?djimac. Jak wiedno, tekst wbir Gd?sczi ?niwersytet, a ?d p?r? lat robi to Wastn dr Justina P?miersk. P? napisanim, btnic miel lnosc zjesc kucha i wpc co cepg? w kawiarence uszkiwny przez biaczi z KGW ze Strzpcza. Pzni wsztc szl na k?ncert i nab?estw? do k?scoa, a na k?c zol kwiat na grobie A. Lab?d. P? taczim wanoenim pni baro szmakao. Wiele em?cji bo prz pisanim latos w VI karnie ? titl II arcymstra kaszbasczg?. ?st nim Wasta E?geniusz Prczk?wscz. Przbczma, e I Arcymstr? ?sta przed 5 lati w Sop?ce Wastn Iwona Mak?rt. Przed ?goszenim dobiwcw, wstpi jesz chr i wild karno dztkw i modzzn. Na sal do k?ca wtrzml wsztc, b? ?rganizatorz na sm k?c rozlosowel 2 tablet. Wrto bo dac. Diktando bo ?szk?wn baro widzao, na 102 %, a m?e na wicy! Wasztczim nle s? WILD DZ?CZI!!! ?rganizatorz dz?k?wel szklnym, dobrzincm ? a bo jich wiele, a ?soblwie Direktorce szk?l i ji szklnym. List? dobtnikw i wapartnionch jidze nalezc w internece: www.kaszubi.pl gratulejem!
Za rok XII diktando mdze w Szimbark?.
Damroka