Lekcja pokazowa w Kamienicy Szlacheckiej

» Lekcja pokazowa w Kamienicy Szlacheckiej

W Zespole Ksztacenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej odbya si lekcja pokazowa i szkolenie dla nauczycieli jzyka kaszubskiego. Organizatorem tego spotkania byo Stowarzyszenie Nauczycieli Jzyka Kaszubskiego, a lekcj przeprowadzia Katarzyna Butowska.
Do Kamienicy przybyo dwadziecia Pa uczcych jzyka kaszubskiego w szkoach na Kaszubach. Wikszo bya z terenu gminy Styca i powiatu Kartuskiego, ale byo to w pewien sposb oczywiste. Organizatorem byo SNJK, ktre powstao wanie na terenie gminy Styca i dlatego na razie czonkw stowarzyszenia z tego terenu jest najwicej, ale to si zmienia. Trzeba zaznaczy, e bya to pierwsza taka lekcja w historii nauczania jzyka kaszubskiego, tym bardziej wane jest to wydarzenie. W lekcji uczestniczyy dzieci ze szkoy podstawowej w Kamienicy Szlacheckiej z klasy V, ktre ucz si kaszubskiego drugi rok. Dzieci piknie mwi po kaszubsku, bardzo dobrze si zachowuj i w ogle ich nie peszya obecno wielu obserwatorw. Trzeba te doceni dbao Pani Kasi o wyposaanie salki lekcyjnej, w ktrej odbywaj si zajcia z tego przedmiotu. Mona o niej powiedzie, e jest to maa izba regionalna, w ktrej panuje doskonaa atmosfera do
przeprowadzania tego typu zaj. Tematem lekcji byy cztery pory roku, a dzieci podzielone byy na czteroosobowe zespoy, ktre miay zajmowa si inn por. Lekcja prowadzona bya przez cay czas w jzyku kaszubskim, w sposb bardzo ciekawy i atrakcyjny dla dzieci, ktre ywo uczestniczyy we wszystkich jej czciach. Po lekcji i przerwie na posiek ufundowany przez szko odbya si druga cz szkolenia ? omwienie zaprezentowanej lekcji pod wzgldem metodycznym i dydaktycznym. Wszyscy byli zgodni, e udao si zrealizowa wszystkie jej czci, e bya przeprowadzona bardzo dobrze pod kadym wzgldem i rzeczywicie bya pokazow. Na koniec wszyscy otrzymali konspekt lekcji i pytk z nagraniem, tak by mogli tak lekcj przeprowadzi w swoich szkoach. Stowarzyszenie nauczycieli Jzyka Kaszubskiego dziaa od ptora roku, zrzeszajc okoo 40 nauczycieli z Kaszub. Zajmuje si opracowywaniem podrcznikw i realizacj rnych dziaa majcych pomaga w pracy nauczycielom uczcym dzieci, tego modego przecie przedmiotu. Siedzib stowarzyszenia jest wanie Kamienica Szlachecka i czeka ono na nowych czonkw. Na caych Kaszubach jest kilkuset nauczycieli kaszubskiego, ktrzy borykaj si z rnymi problemami, a stowarzyszenie jest platform gdzie mona wymienia si uwagami czy zdobywa wiedz. Jeeli wrd naszych czytelnikw znajd si chtni do zapisania si do SNJK to podajemy kontakt ? Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kolejne szkolenie dla nauczycieli jest planowane w marcu i odbdzie si w Klukowej Hucie.

Artur Zagozdon