Najlepszy Maturant Kaszubski

Wpisany przez Administrator wtorek, 07 stycznia 2014 20:40

» Najlepszy Maturant Kaszubski

PDFDrukujEmail

Regulamin przyznawania nagrd SNJK ?Rem?sowi Drsz? za najlepiej napisan matur z jzyka kaszubskiego
1. Nagrody, wyrnienia i dyplomy przyznawane maturzystom za najlepiej zdan matur z jzyka kaszubskiego maj na celu zachcenie uczniw szk rednich do pogbiania znajomoci jzyka kaszubskiego, poszerzania wiedzy o kulturze i historii Kaszub.

2. Organizacja przyznawania nagrd z puli SNJK skoordynowana jest z pracami Orodka Edukacji Kaszubskiej na Godnicy, jako gwnego organizatora wyrnienia ?Maturant?, ktry dysponuje odpowiednimi danymi z matury z j. kaszubskiego.

3. Nagrodzony laureat zgadza si na opublikowanie danych osobowych w mediach (imi i nazwisko oraz szko, ktr ukoczy).

4. Wysoko nagrd przyznawanych przez SNJK zaley od pozyskanych funduszy od darczycw i moe by corocznie inna lub moe nie by jej wcale, decyduje o tym Zarzd SNJK, ktry sporzdza na t okoliczno odpowiedni protok.

5. Nagrody pienine przyznawane bd maturzystom, ktrzy najlepiej zdali egzamin ustny i z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym uzyskali najwiksz liczb punktw.