Wpisany przez Administrator piątek, 07 grudnia 2012 07:38

»

PDFDrukujEmail

e j?zk kaszbsczi ?d pr? lat jidze zmierzc, ?pisac, wi ju baro wiele ldzy. Je t wiadom?, e nlepszi w kaszbiznie co sztt m?g liczc na ?soblw wapartnieni. Dl ?czniw szk strzdnch je to coroczn ndgroda Wastwa Ew i Grgora Szalewsczich za nlepsz matur? a dl jinszch achtnieni w corocznch kaszbsczich diktandach.
Latos tak s? stao, e do - co rok szk?wng? na Godnic gmina Lni - ?roczstg? zdzni maturzistw, dosza jesz ?Krlewinka w palacu? ? XI Kaszbscz Diktando?, a wsztk? dzejao s? w ?krlestwie? ?twrc Aleksandra Lab?d ? G?czowg? Macka.
Na Godnic? 25 rujana zjachl s?, krm rczonch g?scy, nlepszi maturac: z 2012 r. ? Adam Hbel z Wejrowa i z 2012 r. Tomsz ?rbasczi z I ?glow?sztccg? Lice?m w K?scrznie. Dostl ?ni dipl?m dobtnika i p? 5 ts. z k?di, a jesz na wirzch ndgrod ?d Z? Kaszbsk?-P?m?rsczg? Zrzeszni, chtrn wr?cziwa Wastn Danuta Pioch - wiceprzdniczka Zarzdu ?glowg?. Ba jesz jedn ndgroda ? 1 ts. z. ?d Partu St?cczg? i Stowr Szklnch Kaszbsczg? J?zka ?Rem?sowi Drsz?, chtrn dosta Lidia Hinz t z I LO w K?scrznie za II ml w latosych bitkach ? titl nlepszg? kaszbsczg? maturata. Jinszi maturac i szklny dostl apartn diplom a ksczi. Ca zdzeni przszk?wel i w progach ?palacu na Godnic? witel g?scy, zasuony dl Krlewinczi, szklny ? Halina i Witk B?browsc. Jak przestao na tacz zdzeni, przgriwa kaszbsk kapela a jestk? bo b?kadosc.

piątek, 07 grudnia 2012 07:39