wydarzenia

Wpisany przez Administrator wtorek, 07 stycznia 2014 20:40

Najlepszy Maturant Kaszubski

PDFDrukujEmail

Regulamin przyznawania nagrd SNJK ?Rem?sowi Drsz? za najlepiej napisan matur z jzyka kaszubskiego
1. Nagrody, wyrnienia i dyplomy przyznawane maturzystom za najlepiej zdan matur z jzyka kaszubskiego maj na celu zachcenie uczniw szk rednich do pogbiania znajomoci jzyka kaszubskiego, poszerzania wiedzy o kulturze i historii Kaszub.

2. Organizacja przyznawania nagrd z puli SNJK skoordynowana jest z pracami Orodka Edukacji Kaszubskiej na Godnicy, jako gwnego organizatora wyrnienia ?Maturant?, ktry dysponuje odpowiednimi danymi z matury z j. kaszubskiego.

3. Nagrodzony laureat zgadza si na opublikowanie danych osobowych w mediach (imi i nazwisko oraz szko, ktr ukoczy).

4. Wysoko nagrd przyznawanych przez SNJK zaley od pozyskanych funduszy od darczycw i moe by corocznie inna lub moe nie by jej wcale, decyduje o tym Zarzd SNJK, ktry sporzdza na t okoliczno odpowiedni protok.

5. Nagrody pienine przyznawane bd maturzystom, ktrzy najlepiej zdali egzamin ustny i z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym uzyskali najwiksz liczb punktw.

 
Wpisany przez Administrator wtorek, 23 kwietnia 2013 11:26

Marsz z flagami 2013

PDFDrukujEmail

Stowarzyszenie Nauczycieli Jzyka Kaszubskiego "Rem?sowi Drsz" wraz z oddziaem ZK-P w Stycy po raz czwarty organizuje imprez krajoznawczo-patriotyczn dnia 2 maja ? Marsz z Flagami. Serdecznie zapraszmy nauczycieli jzyka kaszubskiego z uczniami a take inne osoby do wzicia udziau w tym spotkaniu.
Szczegowy planMARSZ Z FLAGAMI 2 maja 2013 - ok. 15 km
9.00-9.30 zbirka w Grodzie Gotw w Wsiorach (wpisowe 2z od osoby)
9.30 przejcie na Kamienne Krgi
kolejne etapy to: Niesioowice, Czysta Woda, Szczukowo, Malbork, Kukwka, gra yska (potrzebne latarki np. .?czowki? ), Gostomie, Malbork, Pace ok. godz. 16-17 zakoczenie.
Moliwe jest skrcenie trasy jeeli pogoda nie dopisze. Mona zabra kije nordic walking. W trakcie marszu poznajemy histori niektrych miejsc, czytamy fr. ?ycia i przygd Remusa?, wchodzimy do schronu w dawnej jednostce wojskowej. Po przybyciu na miejsce: miska strawy za darmo, moliwo dokupienia czego do jedzenia, spotkanie z pracownikiem KPK, quiz wiedzy o marszu 2013 z nagrodami.
Pytania kierowa prosimy do Wandy Lew-Kiedrowskiej ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub np. na profilu SNJK na FB.
ORGANIZATORZY: SNJK, ZKP o Styca, KPK
wsparcie Wjt Gminy Styca

ZAPRASZAMY

Poprawiony: wtorek, 23 kwietnia 2013 11:28
 
Wpisany przez Administrator piątek, 07 grudnia 2012 07:41

PDFDrukujEmail

Nie drowa dug?, b? 9 sm?tana znw ?w Strzpczu p?d kaplc? dzejal s? wild kaszbscz spraw.
Do szk?, chtrna m miono Aleksandra Lab?d, zjachao s? raz? ze sw?jima szklnyma 180 piszcch XII Kaszbscz Diktando. Ldzy ba wielna. Wite jich w progach szk? dztczi, direktorka Ewa ??. wjt gmin Lni uksz Jabosczi, direktor Dodom? K?ltur Jn Trofim?wicz i jinszi ?rganizatorz. P? zapisanim wszsc bl rczony do gimnasticzny sale, chtrna na czas diktanda zamienia s? w galeri? k?sztu ? ?brz, baner, plakat, farwno i cepo. A w nrck? sno ?oon ndgrod. Wsztk? to je widzc na ?djimkach, chtrnych k?di robi wiele, b? bo co ?djimac. Jak wiedno, tekst wbir Gd?sczi ?niwersytet, a ?d p?r? lat robi to Wastn dr Justina P?miersk. P? napisanim, btnic miel lnosc zjesc kucha i wpc co cepg? w kawiarence uszkiwny przez biaczi z KGW ze Strzpcza. Pzni wsztc szl na k?ncert i nab?estw? do k?scoa, a na k?c zol kwiat na grobie A. Lab?d. P? taczim wanoenim pni baro szmakao. Wiele em?cji bo prz pisanim latos w VI karnie ? titl II arcymstra kaszbasczg?. ?st nim Wasta E?geniusz Prczk?wscz. Przbczma, e I Arcymstr? ?sta przed 5 lati w Sop?ce Wastn Iwona Mak?rt. Przed ?goszenim dobiwcw, wstpi jesz chr i wild karno dztkw i modzzn. Na sal do k?ca wtrzml wsztc, b? ?rganizatorz na sm k?c rozlosowel 2 tablet. Wrto bo dac. Diktando bo ?szk?wn baro widzao, na 102 %, a m?e na wicy! Wasztczim nle s? WILD DZ?CZI!!! ?rganizatorz dz?k?wel szklnym, dobrzincm ? a bo jich wiele, a ?soblwie Direktorce szk?l i ji szklnym. List? dobtnikw i wapartnionch jidze nalezc w internece: www.kaszubi.pl gratulejem!
Za rok XII diktando mdze w Szimbark?.
Damroka

   
Wpisany przez Administrator piątek, 07 grudnia 2012 07:38

PDFDrukujEmail

e j?zk kaszbsczi ?d pr? lat jidze zmierzc, ?pisac, wi ju baro wiele ldzy. Je t wiadom?, e nlepszi w kaszbiznie co sztt m?g liczc na ?soblw wapartnieni. Dl ?czniw szk strzdnch je to coroczn ndgroda Wastwa Ew i Grgora Szalewsczich za nlepsz matur? a dl jinszch achtnieni w corocznch kaszbsczich diktandach.
Latos tak s? stao, e do - co rok szk?wng? na Godnic gmina Lni - ?roczstg? zdzni maturzistw, dosza jesz ?Krlewinka w palacu? ? XI Kaszbscz Diktando?, a wsztk? dzejao s? w ?krlestwie? ?twrc Aleksandra Lab?d ? G?czowg? Macka.
Na Godnic? 25 rujana zjachl s?, krm rczonch g?scy, nlepszi maturac: z 2012 r. ? Adam Hbel z Wejrowa i z 2012 r. Tomsz ?rbasczi z I ?glow?sztccg? Lice?m w K?scrznie. Dostl ?ni dipl?m dobtnika i p? 5 ts. z k?di, a jesz na wirzch ndgrod ?d Z? Kaszbsk?-P?m?rsczg? Zrzeszni, chtrn wr?cziwa Wastn Danuta Pioch - wiceprzdniczka Zarzdu ?glowg?. Ba jesz jedn ndgroda ? 1 ts. z. ?d Partu St?cczg? i Stowr Szklnch Kaszbsczg? J?zka ?Rem?sowi Drsz?, chtrn dosta Lidia Hinz t z I LO w K?scrznie za II ml w latosych bitkach ? titl nlepszg? kaszbsczg? maturata. Jinszi maturac i szklny dostl apartn diplom a ksczi. Ca zdzeni przszk?wel i w progach ?palacu na Godnic? witel g?scy, zasuony dl Krlewinczi, szklny ? Halina i Witk B?browsc. Jak przestao na tacz zdzeni, przgriwa kaszbsk kapela a jestk? bo b?kadosc.

Poprawiony: piątek, 07 grudnia 2012 07:39
 

Lekcja pokazowa w Kamienicy Szlacheckiej

W Zespole Ksztacenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej odbya si lekcja pokazowa i szkolenie dla nauczycieli jzyka kaszubskiego. Organizatorem tego spotkania byo Stowarzyszenie Nauczycieli Jzyka Kaszubskiego, a lekcj przeprowadzia Katarzyna Butowska.
Do Kamienicy przybyo dwadziecia Pa uczcych jzyka kaszubskiego w szkoach na Kaszubach. Wikszo bya z terenu gminy Styca i powiatu Kartuskiego, ale byo to w pewien sposb oczywiste. Organizatorem byo SNJK, ktre powstao wanie na terenie gminy Styca i dlatego na razie czonkw stowarzyszenia z tego terenu jest najwicej, ale to si zmienia. Trzeba zaznaczy, e bya to pierwsza taka lekcja w historii nauczania jzyka kaszubskiego, tym bardziej wane jest to wydarzenie. W lekcji uczestniczyy dzieci ze szkoy podstawowej w Kamienicy Szlacheckiej z klasy V, ktre ucz si kaszubskiego drugi rok. Dzieci piknie mwi po kaszubsku, bardzo dobrze si zachowuj i w ogle ich nie peszya obecno wielu obserwatorw. Trzeba te doceni dbao Pani Kasi o wyposaanie salki lekcyjnej, w ktrej odbywaj si zajcia z tego przedmiotu. Mona o niej powiedzie, e jest to maa izba regionalna, w ktrej panuje doskonaa atmosfera do
przeprowadzania tego typu zaj. Tematem lekcji byy cztery pory roku, a dzieci podzielone byy na czteroosobowe zespoy, ktre miay zajmowa si inn por. Lekcja prowadzona bya przez cay czas w jzyku kaszubskim, w sposb bardzo ciekawy i atrakcyjny dla dzieci, ktre ywo uczestniczyy we wszystkich jej czciach. Po lekcji i przerwie na posiek ufundowany przez szko odbya si druga cz szkolenia ? omwienie zaprezentowanej lekcji pod wzgldem metodycznym i dydaktycznym. Wszyscy byli zgodni, e udao si zrealizowa wszystkie jej czci, e bya przeprowadzona bardzo dobrze pod kadym wzgldem i rzeczywicie bya pokazow. Na koniec wszyscy otrzymali konspekt lekcji i pytk z nagraniem, tak by mogli tak lekcj przeprowadzi w swoich szkoach. Stowarzyszenie nauczycieli Jzyka Kaszubskiego dziaa od ptora roku, zrzeszajc okoo 40 nauczycieli z Kaszub. Zajmuje si opracowywaniem podrcznikw i realizacj rnych dziaa majcych pomaga w pracy nauczycielom uczcym dzieci, tego modego przecie przedmiotu. Siedzib stowarzyszenia jest wanie Kamienica Szlachecka i czeka ono na nowych czonkw. Na caych Kaszubach jest kilkuset nauczycieli kaszubskiego, ktrzy borykaj si z rnymi problemami, a stowarzyszenie jest platform gdzie mona wymienia si uwagami czy zdobywa wiedz. Jeeli wrd naszych czytelnikw znajd si chtni do zapisania si do SNJK to podajemy kontakt ? Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kolejne szkolenie dla nauczycieli jest planowane w marcu i odbdzie si w Klukowej Hucie.

Artur Zagozdon